Menu

Pisanie prac licencjackich z logistyki – przykładowe tematy

- Prace licencjackie z logistyki
Pisanie prac licencjackich z logistyki  – przykładowe tematy

Pisanie prac licencjackich z logistyki z pewnością nie jest rzeczą łatwą. Cena takiej pracy dla studentów to nie raz duże pokłady stresu, nerwów oraz poświęconego czasu. W poniższym tekście przedstawimy rozmaite tematy, które mogą być bardzo ciekawe. Któryś z nich być może zainspiruje na tyle, że wybierze się go na temat własnej pracy dyplomowej.

Dobry temat może brzmieć “Analiza systemu logistycznego firmy X”.  Temat ten polega na gruntownym przeanalizowaniu całego systemu logistycznego danej firmy. Następnie trzeba wykazać jego mankamenty, Jest to konkretny temat, który trzeba pisać w oparciu o dane wewnętrzne konkretnej firmy. Problemem przy tej pracy licencjackiej może być dostęp do danych wewnętrznych tejże firmy.

Następny bardzo dobry temat to “Wykorzystanie informatyki w logistyce firmy  X”. Temat ten jest bardzo ciekawy i konkretny. Trzeba tu wskazać, jak dane narzędzia informatyczne są wykorzystywane w praktycznej działalności konkretnej firmy. Następnie trzeba wskazać możliwie niedociągnięcia, które można by poprawić, aby logistyka w opisywanej firmie działały lepiej.

Bardzo dobry temat to “obsługa logistyczna sklepu internetowego”. Temat ten jest bardzo ciekawy, ponieważ handel internetowy w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Trzeba tu przedstawić pełen model działania systemu logistycznego sklepu internetowego. Podobnie, jak w przypadku poprzednich tematów, trzeba zarówno ocenić ten model, jak i wskazać ewentualne błędy związane z działaniem tego systemu.

Następny dobry temat to “System informatyczny w logistyce firmy transportowej”. W tej pracy licencjackiej trzeba przedstawić, jak taki  system informatyczny powinien wyglądać.  Polska obecnie jest wielką potęgą transportową. Odpowiedni system logistyczny, który będzie czuwał nad logistyką tego typu firmy, może być decydujący dla jej sukcesu. Inne tematy prac licencjackich z logistyki przedstawia poprzedni temat.

Przykładowe tematy prac inżynierskich z logistyki
Planowanie logistyki w sklepie internetowym.
Nowe trendy w branży logistycznej.
Wykorzystanie logistyki w produkcji.
Wykorzystanie logistyki w dystrybucji.
Logistyka w globalnych sieciach handlowych.

Pisanie prac licencjackich z logistyki. Jaka jest ich cena?

Pisanie prac licencjackich z logistyki z pewnością jest rzeczą bardzo rozwijającą intelektualnie.  Cena tej pracy to naprawdę duży wysiłek i nerwy, Prace takie powinny zajmować się rzeczami ściśle powiązanymi z praktyką. Obecnie na rynku w cenie są praktycy, nie zaś teoretycy. Ogólnie im większe ma się powiązanie z praktyką, tym z reguły ma się większą rynkową wartość.

 

Dodaj komentarz